BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Ngành
Tổ hợp môn

STT Họ và tên Số báo danh Kết quả thi Điểm ƯT quy đổi Tổng điểm
1 MÙI THỊ ĐỨC TTB001584 23 3.5 26.5
2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TDV024307 25 1.5 26.5
3 HOÀNG ĐỨC QUÝ HDT020719 21.75 1.5 23.25
4 NGUYỄN ĐÌNH QUANG TDV024456 19.25 1.5 20.75
5 LÔ THỊ HIẾU TDV010467 17.25 3.5 20.75
6 TRẦN VĂN MINH NLS007275 19.25 1.5 20.75
7 LÊ THỊ NGHĨA HDT017743 19.5 1 20.5
8 NGUYỄN TIẾN TÙNG TDV035145 18.75 1.5 20.25
9 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH TDV016478 18.75 1.5 20.25
10 HOÀNG HÀ CƯỜNG TND003110 16.25 3.5 19.75
11 VI VĂN DƯỠNG TND004703 16.25 3.5 19.75
12 NGUYỄN TIẾN ĐẠT TDV006061 18 1.5 19.5
13 NGUYỄN THỊ THANH HDT022616 18 1.5 19.5
14 HÀ THỊ PHƯƠNG TDV023797 18 1.5 19.5
15 TRẦN THỊ THÚY NHI TDV022220 17.75 1.5 19.25
16 HỒ THỊ KIM ANH TDV000444 17.25 1.5 18.75
17 HOÀNG THỊ DUẨN TTB001134 17 1.5 18.5
18 PHẠM THỊ THỤC OANH TDV023099 17 1.5 18.5
19 HOÀNG THỊ THỦY HVN010253 17.5 1 18.5
20 LÊ ĐỨC CHÍNH DHU002074 17.75 0.5 18.25
21 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG TDV031193 17.25 0.5 17.75
22 VÕ THỊ NGỌC DIỄM DND002695 16 1 17
23 NGUYỄN THỊ THÀNH TDV027728 15.5 1.5 17
24 VÕ THỊ NGỌC HUYỀN DHU008924 15.5 1.5 17
25 NGUYỄN THỊ NGÂN HẠNH TDV008640 15.75 1 16.75
26 LÈNG VĂN CHỦ THV001474 12 3.5 15.5
27 HOÀNG THỊ DUNG TDV004459 14 1.5 15.5
28 TRƯƠNG MỸ DUNG TDV004758 14 1 15
29 VĂN NGA ANH TDV001581 14 1 15

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last