TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

Mã ứng viên:
Họ và tên:
 
STT Mã ứng viên Họ tên Ngành Kết quả xét tuyển